Stichting Grote Kerk Overschie
Overschiese Dorpsstraat 95
3043 CP Rotterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ANBI

kerk-Schie

De Stichting Grote Kerk heeft als doelstelling het restaureren, behouden en in stand houden van de Grote Kerk te Overschie. Sinds 1 januari 2013 is de Stichting erkend als culturele algemeen nut beogende instelleng (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting onder voorwaarden op grond van de zgn. 'Geefwet' voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn.

Om aan de status van ANBI te blijven voldoen moeten op de internetsite de volgende gegevens zijn gepubliceerd. 

Naam: Stichting Grote Kerk Overschie.

RSIN-nummer: 8121 35 374

Contactgegevens: Overschiese Dorpsstraat 95; 3043 CP  Rotterdam. Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Bestuurssamenstelling: het bestuur bestaat uit de volgende leden: Freek Weggeman voorzitter en Kees van der Meer, penningmeester. De Secretarisrol is momenteel vacant

Het beleidsplan: het beleidsplan van het lopende jaar kunt u hier downloaden.  

Het beloningsbeleid: bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

De doelstelling: de statuten van de Stuchting kunt u hier downloaden.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten: In het eerste deel van 2016 is samengewerkt met een exploitant. Omdat de resultaten financiëel en kwalitatief achter bleven bij de verwachtingen, is deze samenwerking per eind juni beeindigd. In de tweede helft van 2016 heeft Het Stichtingbestuur met hulp van vrijwilligers de verhuur en activiteiten zelfstandig uitgevoerd. Dit is succesvol verlopen, zie het resultaat in de jaarrekening. De zelfstandige uitvoering had echter meer inspanning tot gevolg dan gepland. Daardoor zijn de activiteiten "Vriendengroep" en "Werving van Fondsen en subsidies", achtergebleven bij de planning.

 

Een financiële verantwoording: de jaarrekening van het laatste afgesloten jaar kunt u hier downloaden. 

De gehele verantwording van het bestuur vindt u in dit gecombineerde document.

Dankzij de status als rijksmonument kon de Grote Kerk voor de meest recente restauratie rekenen op een aanzienlijke bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Niet alle kosten worden echter door subsidies vergoed, en zeker in de toekomst zal de Grote Kerk het als uniek Overschies monument steeds meer moeten hebben van de inzet en toewijding van de vele particulieren die dit gebouw een warm hart toedragen.

Ook úw gift is daarom van harte welkom op rekeningnummer ING 9643839 tnv. Stichting Grote Kerk Overschie (IBAN: NL98INGB0009643839). KvK 2434473

copyright Dubbelklik 2012